Nastavak radova: uređuju se kanali na području grada Đurđevca


Petak, 5. lipnja 2020.

Grad Đurđevac i ove godine u suradnji s Hrvatskim vodama radi na uređenjem kanala i okoliša oko kanala na području grada i prigradskih naselja.

Svaki lijep dan koristi se za nastavak uređenja i ostalih kanala za oborinsku odvodnju. Tako je ovih dana završeno i uređenje i čišćenje kanala Čivićevac kod ŠRC-a i utvrde Stari grad, a nastavljeno je čišćenje i ostalih kanala na području oko utvrde. Djelatnici Komunalnih usluga uredili su i očistili okoliš oko kanala, te su uklonili oštećene grane koje su visjele s drveća.

Nastavlja se sa opsežnijim uređivanjem odvodnih kanala kako bi se smanjili problemi s oborinskim vodama i kako bi prilikom većih kiša svi ti odvodni kanali mogli primiti veliku količinu vode, te bi se tako spriječile poplave u nekim dijelovima grada i prigradskih naselja.