Nastavak radova: uređuju se kanali na području oko ŠRC-a


Petak, 10. srpnja 2020.

Grad Đurđevac i ove godine u suradnji s Hrvatskim vodama radi na uređenju kanala i okoliša oko kanala na području grada i prigradskih naselja.

Trenutno traju radovi na uređenju, čišćenju i produbljivanju kanala u Ulici Antuna Radića kod ŠRC-a nakon čega se planira izvedba donjeg djela kanala betonom, dok se na bočne strane kanala planiraju postaviti kamene obloge.

Prva faza radova obuhvaća uređenje lijeve strane kanala od mosta prema ŠRC-u u duljini 50 metara dok će druga faza obuhvatiti radove na uređenju suprotne strane također u duljini od 50 metara.

Svaki lijep dan koristi se za nastavak uređenja i ostalih kanala za oborinsku odvodnju. Tako je ovih dana završeno i uređenje i čišćenje kanala kod utvrde Stari grad, a nastavljeno je čišćenje i ostalih kanala na području grada. Djelatnici Komunalnih usluga uredili su i očistili okoliš oko kanala, te su uklonili oštećene grane koje su visjele s drveća.

Nastavlja se sa opsežnijim uređivanjem odvodnih kanala kako bi se smanjili problemi s oborinskim vodama i kako bi prilikom većih kiša svi ti odvodni kanali mogli primiti veliku količinu vode, te bi se tako spriječile poplave u nekim dijelovima grada i prigradskih naselja.