Nastavak štednje: Grad Đurđevac prijavio projekt za nabavu 10 električnih bicikala


Srijeda, 20. lipnja 2018.

Grad Đurđevac je na objavljeni Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2018. prijavio projekt nabave deset električnih bicikala za potrebe Grada i gradskih ustanova.

Projekt je vrijedan 55.000,00 kuna od kojih 40%, odnosno 22.000,00 kuna sufinancira Fond dok će preostalih 60%, odnosno 33.000,00 kuna financirati Grad Đurđevac.

Nabavom električnih bicikala još više će se smanjiti korištenje službenih automobila u obavljanju poslova u Gradu Đurđevcu, gradskim trgovačkim društvima i ustanovama, te troškovi, a ujedno će se smanjiti i emisije CO2 i čestica prašine u zrak, čime će se doprinijeti čistijem zraku i okolišu. Djelatnici će se lakše i brže kretati gradom prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, a ujedno će moći i bolje zapažati komunalne probleme, a to se najviše odnosi na našeg komunalnog redara koji većinu vremena provede na terenu- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Korištenje službenih bicikala uvedeno je još 2013. godine, a 2015. godine u suradnji s Fondom po prvi puta su nabavljeni električni bicikli za djelatnike.