Nastavak suradnje Grada Đurđevca s HŽ-om: krenulo rušenje zgrade kolodvora u Sirovoj Kataleni


Srijeda, 6. studenoga 2019.

Grad Đurđevac već nekoliko godina u suradnji s HŽ Infrastrukturom i Mjesnom odborom Sirova Katalena radi na rješavanju dugogodišnjeg problema mještana Sirove Katalene, a koji je vezan uz dotrajalu zgradu kolodvora u Sirovoj Kataleni koja je do sada predstavljala opasnost za putnike i prolaznike.

Zahvaljujući dobroj suradnji s HŽ Infrastrukturom ove godine je pokrenut postupak uklanjanja zgrade, a jučer su krenuli i radovi na rušenju. Zgrada bi u cijelosti trebala biti srušena kroz tjedan dana, nakon čega će se očistiti i urediti okoliš. Podsjećamo da su nedavno završili i radovi na izgradnji novog perona.

Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom očevida predstavnicima HŽ-a predložio je da se odmah nakon rušenja zgrade kolodvora, uredi okoliš te se na istom mjestu sagradi moderna nadstrešnica sa klupama, a prijedlog je odmah prihvaćen te će nadstrešnica biti izgrađena nakon završetka građevinskih radova.