Nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu: asfaltiralo se u Severovcima i Grkinama


Subota, 7. siječnja 2023.

S dolaskom lijepog i toplog vremena krenulo se dalje sa planiranim radovima na komunalnoj infrastrukturi na području grada i prigradskih naselja.

Tako su ovaj tjedan završeni asfalterski radovi na području prigradskih naselja Grkine i Severovci gdje je ukupno asfaltirano oko 2 km puteva. U Severovcima je to nastavak na prošlogodišnje radove, a cilj je da se asfaltiraju odvojci  u predjelima naselja gdje do sad nije bilo asfalta a, gdje se nalazi veći broj kućanstava.

Radovi su već krenuli i u predjelu Boričec na području Suhe Katalene, a nakon asfalitiranja toga predjela kreće asfaltiranje i predjela Borik, također u Suhoj Kataleni.

- Ovo je samo nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području prigradskih naselje. Osim male komunalne infrastrukture na našem području su u tijeku i veliki radovi na Aglomeraciji koji obuhvaćaju radove na postavi sustava vodovoda, odvodnje i plinifikaciji naselja. Ovi projekti i ulaganja su zapravo potvrda koliko Grad brine o svojim prigradskim naseljima, a visina ulaganja i mali broj žitelja nisu zapreka za ujednačavanje uvjeta života svih stanovnika na našem području- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.