Nastavak zajedničke suradnje na uređenju vinogradarskih puteva: održani sastanci na Belevinama i Lončarevom bregu


Ponedjeljak, 16. rujna 2019.

Ovaj vikend održan je sastanak vinogradara na Belevinama i  na Lončarevom bregu na kojima su se okupili zainteresirani vlasnici klijeti za asfaltiranje goričkih odvojaka na tim područjima.

U ime Grada Đurđevca na sastancima je bio gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Dejan Đud, te komunalni redar Tihomir Robotić.

Sastanci su organizirani kako bi se utvrdilo koliko je vlasnika klijeti zainteresiranih za asfaltiranje pojedinih odvojaka, te kako bi se vinogradari organizirali po odvojcima i  krenuli sa sakupljanjem potrebnih financijskih sredstva. Grad će ući u realizaciju projekta ukoliko vlasnici uspiju osigurati financijska sredstva za asfalterske radove kako bi se u cijelosti riješio problem održavanja goričkih puteva na tom brijegu s obzirom da uskoro kreće asfaltiranje staza po gradu.

Dogovoren je i rok od dva mjeseca kako bi se vinogradari organizirali i prikupili dovoljan iznos, a i svim vlasnicima klijeti na tim područjima bez obzira da li je uz njih već prošao asfalt uputit će se dopis da solidarno sudjeluju u sufinanciranju asfaltiranja preostalih odvojaka i klanaca na njihovom području.

Također je dogovoreno da na odvojcima gdje ima manje klijeti, a dionica za asfaltiranje je duga i nije moguće skupiti dovoljan iznos za asfaltiranje da će se na takvim područjima odrediti pojačano održavanje te će se nabiti tucanik.

-Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih. Stoga nastojimo u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup vinogradima i poljima. Tamo gdje to nije moguće nastojat ćemo urediti ceste kroz pojačano održavanje- rekao je gradonačelnik.

-Upravo takvu odluku smo stavili na sjednicu Gradskog vijeća. Grad će na prijedlog vlasnika klijeti koji su spremni sudjelovati u pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta gdje je nagib ceste manji od 5%, a vlasnici su spremni sudjelovati u sufinanciranju radova u visini od 50%, staviti izvođenje tih radova u prioritet. Dok će se ceste s nagibom većim od 5% isključivo pojačano održavati na način da se kritične dionice asfaltiraju-rekao je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

Na sastanku su se svi vlasnici klijeti pozitivno očitovali i očekuje se nastavak ovakve suradnje na uređenju nerazvrstanih cesta i u budućem razdoblju.