Nastavljeno asfaltiranje goričkih puteva u Belevinama


Subota, 18. studenoga 2017.

Nakon što su završili radovi na asfaltiranju desnog i lijevog puta na području Belevina počelo je i asfaltiranje manjih odvojaka, a svi radovi završit će do ponedjeljka.

Prema usvojenom modelu Grad zajedno s vlasnicima klijeti sudjeluje u asfaltiranju goričkih puteva i to po modelu da dio od 50% troškova asfaltiranja snose vlasnici klijeti, a Grad Đurđevac podmiruje troškove pripreme terena i 50% troškova asfaltiranja.

U sufinanciranje su se uključili brojni vinogradari i poljoprivrednici, te im se za njihov udio u financiranju umanjila obveza za komunalnu naknadu ili druga davanja prema Gradu.

Asfaltirani putevi će olakšati dolazak vinogradara i organiziranih tura autobusima do brojnih vinarija, ali će i potaknuti vinogradare da razvijaju svoju ponudu, te se možda odluče za pružanje smještaja u svojim klijetima u prirodi što u zadnje vrijeme privlači sve veći broj gostiju.

Nakon završetka radova na Belevinama planira se asfaltiranje odvojka u ulici Miroslava Krleže u Đurđevcu.