Nastavljeno asfaltiranje goričkih puteva u Malom kostanju


Četvrtak, 21. rujna 2017.

Nakon što su asfaltirani glavni putevi u Malom kostanju u tijeku je asfaltiranje manjih odvojaka gdje su se vlasnici klijeti organizirali i dodatno prikupili sredstava za njihovo asfaltiranje.

Radovi su nastavljeni nakon obilnih kiša, a trebali bi završiti do kraja ovoga tjedna. Nakon što završe radovi na odvojcima kreće se s pripremom posteljice i asfaltiranjem lijevog puta u predjelu Belevina.

Grad Đurđevac je omogućio vlasnicima klijeti da sudjeluju u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima prema modelu pola troškova za asfaltiranje snosi Grad, a pola vlasnici vinograda i zemljišta kojima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

Za asfaltiranje goričkih puteva i dalje vlada veliki interes, te se u Grad javljaju i vinogradari s drugih predjela koji su također zainteresirani za ovu mjeru.