Uspješno osigurana EU sredstava: potpisani ugovori za dodatnih 3,5 mil. kuna za tri EU projekta u Đurđevcu


Petak, 15. studenoga 2019.

Povlačenje EU sredstava se nastavlja:

U Čakovcu je svečano upriličena dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih nacionalnih sredstava korisnicima iz Koprivničko-križevačke i Međimurske županije.

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić uručio je ugovore i rekao je kako je riječ o sredstvima za energetske obnove javinh objekat te za gradnju raznih centara i poduzetničke infrastrukture.

Grad Đurđevac je uspješno osigurao dodatno sufinanciranje vlastitog udjela preko raspisanog poziva Ministarstva za čak tri EU projekta, a radi se o projektu energetske obnove Doma kulture, energetske obnove bivše zgrade policije u centru grada i projektu izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni A sjever. Ugovore je u ime Grada Đurđevca preuzeo Martin Mahović, voditelj Upravnog odjela za javnu nabavu i projekte.

Ne samo da su projekti uspješno prijavljeni nego su prijavljeni unutar četiri sekunde od raspisa poziva. Preko ovog natječaja osigurano je oko milijun kuna za sufinanciranje vlastitog udjela za projekt izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni, milijun kuna za projekt energetske obnove Doma kulture i oko 1,5 milijuna kuna za projekt obnove zgrade MUP-a.

– Kako smo najavili ovime Đurđevac nastavlja s projektima i povlačenjem EU sredstava. Ukupna vrijednost ovih tri projekta iznosi oko 21,8 mil. kuna, a sufinanciraju se sa ukupno 16,9 mil. kuna. I dalje se radi na pripremi nove projektne dokumentacije za nadolazeća razdoblja financiranja iz EU fondova kako bi se zadržao ovakav dinamičan nivo investicija i razvoja grada u budućnosti- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Bitno je da javne uprave prepoznaju važnost pripreme projekata i njihove prijave u prvim sekundama od kad se raspiše javni natječaj. Grad Đurđevac je moderna uprava koja brzo reagira kako bi osigurala što više nacionalnih i EU sredstava te kako bi na taj način osigurala što bolje uvjete života građanima na svojem području. Na ovom natječaju prošli su svi projekti koji su prijavljeni do 33 minute, a mi smo uspješno prijavili čak tri projekta unutar 4 sekunde, dok je veliki broj JLS-a čekao i po mjesec dana s prijavom svojih projekata– zaključio je gradonačelnik.