Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2016./2017. akademskoj godini


Ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/16-01/04, URBROJ: 2137/03-01-01/01-16-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 10. listopada 2016. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14., 11/14., 5/15., 7/15. i 2/16. - u daljnjem tekstu: Odluka o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca), Povjerenstvo za kreditiranje studenata Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca

u 2016./2017. akademskoj godini

 

I.

Studentski krediti Grada Đurđevca dodjeljuju se redovnim studentima na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja.

II.

Studentski krediti Grada Đurđevca isplaćuju se u suradnji sa poslovnom bankom do maksimalno 1.500,00 kn mjesečno.

III.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba br. 32 ili na web stranici Grada Đurđevca djurdjevac.hr),
  2. Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u 2016./2017. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
  3. Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
  4. Preslika osobne iskaznice kandidata,
  5. Izjava kandidata o prebivalištu na području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave ovog natječaja.

IV.

Grad Đurđevac godišnje odobrava 20 studentskih kredita i to 5 studentskih kredita za studente fakulteta društvenih i humanističkih smjerova i 15 studentskih kredita za studente fakulteta tehničkih i prirodoslovnih smjerova.

V.

U slučaju prijave većeg broja kandidata na natječaj prednost imaju studenti viših godina studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen Odlukom o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.

VI.

 Natječaj je otvoren do 31. listopada 2016. godine.

VII.

 Prijave se podnose Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“.

Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

VIII.

Rezultati natječaja objavit će se do 30. studenog 2016. godine na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr  i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, a osim toga svaki student bit će i pojedinačno obaviješten.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  na telefon: 811-052.

       Povjerenstvo za kreditiranje studenata Grada Đurđevca