Nerazvrstanim cestama do sredstava iz EU fondova


Petak, 20. veljače 2015.

Članovi Gradskog vijeća podržali su prijedlog koji je uputio gradonačelnik i donijeli Zaključak o davanju suglasnosti za podnošenje zahtjeva Županijskoj upravi za ceste za kategoriziranje lokalnih cesta kao nerazvrstanih. Razlog predlaganja ove točke bio je da se dijelovi cesta između naselja Grkine i Severovci, odnosno Suha Katalena i Kozarevac koji nisu uređeni, a u vlasništvu su Republike Hrvatske i pod upravljanjem Županijske uprave za ceste, prenesu u vlasništvo Grada Đurđevca, odnosno pod upravljanje i održavanje Grada Đurđevca i tako omogući njihovo uređenje.

Kako naselja Severovci, Grkine, Suha Katalena i Kozarevac imaju manje od 5.000 stanovnika, predmetne ceste se mogu prijaviti na natječaje za povlačenje sredstava iz Europskih fondova sukladno Pravilniku o provedbi mjere 7 iz Programa razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020..