Nova Odluka o agrotehničkim mjerama: cilj je urediti i privesti namjeni sva zemljišta na području Grada Đurđevca


Petak, 28. veljače 2020.

Gradski vijećnici na 26. Gradskom vijeću Grada Đurđevca jednoglasno su podržali donošenje nove Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca u uvodnom govoru rekao je kako je se propisane agrotehničke mjere odnose na sve poljoprivredne površine.

– Osim zakonskih uskladbi, u ovoj su odluci bitne stvari koje čuvaju naš okoliš i našu prirodu. Đurđevac i okolne općine imaju svojeg poljoprivrednog redara još od 2018. godine jer smo na vrijeme prepoznali problem kojeg stvaraju zapuštena zemljišta, a osim požara tu je i veliki problem širenja bolesti i nametnika – reko je gradonačelnik.

Željko Lacković, saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca dodao je kako ovom točkom sve poljoprivredne površine pokušat će dovesti u uređeno stanje, posebno one koje graniče s park šumom Borik i one koje se nalaze oko utvrde Stari grad.

– Intencija je da to budu površine kako piše i u katastru, livade, a ne zapuštene šikare s gustim suhim biljnim pokrovom idealnim za širenje požara – rekao je Lacković.

Dodao je kako promjena klime, suša i sve ekstremnije temperature sve je veća opasnost od požara.

– Imali smo upozorenje kada je stara baka nehotice odnijevši pepeo s nešto žeravice odnijela na svoj vrt. Vatra se proširila do Starog grada i sreća je što se vatra nije proširila na park šumu Borik. Bila bi to ogromna šteta. Upravo zbog toga da se požari ne šire, tjeraju se vlasnici na održavanje poljoprivrednih površina – kazao je Lacković.

Poljoprivredni redar svakodnevno po službenoj dužnosti, ali i na temelju zaprimljenih prijava obilazi i dokumentira sve zapuštene parcele, a dužnost svi vlasnika nekretnina je da uređuju i održavaju svoje površine, te ih drže pod kulturom koja je prijavljena. Ukoliko vlasnik ne uredi površinu u zadanom roku i ne odazove se na poziv slijedi novčana kazna.

Do sada je najviše pritužbi podneseno radi zapuštenih poljoprivrednih oranica, no problem predstavljaju i obrasli vinogradi.

Još jednom pozivamo građane da prijave neodržavanje susjednih površina radi sprečavanja zakorovljenosti, te nastanka i širenja bolesti i nametnika.

Slučajeve zapuštenih parcela i podatke o vlasnicima istih građani mogu prijaviti na mail: poljoprivredni.redar@djurdjevac.hr ili osobnim dolaskom u Grad ili općinu u kojoj se nalazi takva parcela, te podnijeti pismeni zahtjev za rješavanjem problema.