Novi naziv ulice u Đurđevcu – Ulica grada Vukovara


Petak, 20. veljače 2015.

Prijedlog gradonačelnika Željka Lackovića da se promijeni naziv ulice u gradu Đurđevcu jednoglasno su podržali članovi Gradskog vijeća. Naziv će se promijeniti ulici koja počinje od spoja državne ceste D2 i Ulice bana Josipa Jelačića, proteže se trasom državne ceste D2 do Vinogradske ulice, te obuhvaća cijeli Malinov trg i dio Ulice Stjepana Radića od kućnog broja 112 (parna strana) i kućnog broja 161 (neparna strana) sve do kraja ulice, a nastavlja se dalje državnom cestom D2 do granica s katastarskom općinom Đurđevac II. Novi naziv prethodno navedene ulice biti će Ulica grada Vukovara.

Posebno je za istaknuti kako će Grad Đurđevac podmiriti troškove građanima i pravnim osobama (promjenu osobnih dokumenata ili promjenu sjedišta) koji će nastati zbog promjene naziva ulice.

Predmetna Odluka stupit će na snagu od 1. travnja 2015. godine.

O prijedlogu promjene naziva ulice razmatralo je i Vijeće Mjesnog odbora Ledine koje je podržalo prijedlog gradonačelnika.