Novo krovište na crkvi u Mičetincu


Petak, 6. studenoga 2015.

Završena je obnova i postavljanje krovišta na crkvi u Mičetincu koje je bilo potrebno promijeniti zbog lošeg stanja i dotrajalosti.

Grad je za obnovu krovišta osigurao potreban materijal u vrijednost 15.000,00 kuna, a Župa sv. Jurja Đurđevac je osigurala preostali dio novca potreban za izvođenje radova.