Novo lice, novi naziv Osnovne škole u Đurđevcu


Petak, 17. svibnja 2019.

Osnovna škola u Đurđevcu nedavno je dobila potpuno novo i moderno lice. Nakon završetka energetske obnove u tijeku su završni radovi na dogradnji škole odnosno na opremanju dograđenih prostora. U sklopu projekta energetske obnove škole izgrađen je i lift čime je omogućeno olakšano kretanje i dostupnost svih prostorija škole učenicima i ostalim osobama s invaliditetom.

Projektom dogradnje osigurao se dodatan prostor za nastavu čime su dobivene tri nove i potpuno opremljene učionice s kabinetima za kemiju, fiziku i biologiju. Projektom se izmjestila i knjižnica koja će se također useliti u novi prostor iznad dvorane, a u svom sastavu imat će i multimedijalnu dvoranu koju će moći koristiti svi učenici škole.

Zahvaljujući svim ovim projektima ostvareni su uvjeti čime je još prošle godine uvedena jednosmjenska nastava u školi.

U praktikumima za kemiju, biologiju i fiziku postavljaju se zadnji komadi potpuno novog namještaja, a svečano otvorenje škole i novih učionica je planirano za Dan škole koji će se obilježiti u četvrtak, 23. svibnja bogatim programom koji su pripremili učenici i učitelji naše škole.

-Ovime se završavaju ukupna ulaganja u školu od 10 milijuna kuna, a sredstva je osigurao Grad Đurđevac povlačenjem EU sredstava preko raspisanih natječaja i iz vlastitih prihoda. U školskim krugovima već dulje vremena postoji intencija za promjenom naziva škole, a ovo je dobar trenutak da se ta namjera i ostvari. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca u ponedjeljak, 20. svibnja u 17,00 sati donijet će se odluka o promjeni naziva škole u Osnovnu školu Đurđevac, a na prijedlog Školskog odbora. Naša škola ima pravo nositi naziv po svojem gradu- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je najavio novi projekt koji se odnosi na unutarnje uređenje cijele škole koji je trenutno u fazi projektiranja. Osim unutarnjeg uređenja matične zgrade škole u tijeku je i priprema projekta unutarnjeg uređenja zgrade Odjela za djecu s teškoćama te projekti energetskih obnova za sve zgrade područnih škola.