Obavijest građanima


Utorak, 24. svibnja 2016.

Gradska uprava dostavljat će analitičke kartice građana za sve vrste gradskih davanja radi usklađivanja. Uvođenjem riznice vršen je prijenos evidencije podataka građana o podmirenju obveza, te se stoga mole građani da prijave eventualne neusklađenosti o zaduženjima.

Ujedno se obavještavaju svi vlasnici nekretnina koji su na svoj trošak asfaltirali kolni prilaz, da će dobiti na kućnu adresu obavijest o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za naredno razdoblje sukladno cijeni uređenja kolnog prilaza i visini mjesečne obveze.

Također se i nadalje pozivaju svi vlasnici objekata uz koje će se uređivati pješačke staze i koji su u mogućnosti sudjelovati u sufinanciranju asfaltiranja prilaznih puteva, da na ovaj način omoguće cjelovitije rješavanje pitanje komunalne opremljenosti, a navedeni iznos će im biti priznat na ime budućih obveza plaćanja komunalne naknade.