Obavijest građanima: Komunalne usluge Đurđevac organiziraju odvoz krupnog otpada


Četvrtak, 5. studenoga 2020.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju stanovnike Grada Đurđevca da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran od 9. do 12. studenoga.

Glomazni otpad korisnici trebaju odložiti unutar dvorišta na pristupačna mjesta za teretna vozila, te omogućiti nesmetan prilaz glomaznom otpadu. Korisnici imaju pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada do 2motpada, sve iznad toga se naplaćuje.

Odvoz će se vršiti od 9. do 12. studenoga prema sljedećem rasporedu:

  • 9. i 10. studenoga 2020.- ponedjeljak i  utorak, Đurđevac
  • 11. studenoga 2020., srijeda- Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
  • 12. studenoga 2020., četvrtak- Kalinovac, Batinske, Molvice.

Odvoz glomaznog otpada možete prijaviti pozivom na telefon 048/864-233 najkasnije dan prije odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr

Zahtjev možete preuzeti u nastavku teksta: GLOMAZNI OTPAD -ZAHTJEV

Mole se građani da prijavljuju odvoz isključivo u dane kako je navedeno sukladno mjestima u kojima žive.

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.