Obavijest građanima – opskrba električnom energijom


Četvrtak, 25. rujna 2014.

Na području Grada Đurđevca prisutno je više akvizitera za isporučitelja električne energije koji obilaze kućanstva nudeći sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom. Akviziteri RWE se pozivaju na sklopljeni ugovor koji ima Grad Đurđevac i sve njegove ustanove i poduzeća, kao svojeg opskrbljavača, da i građani sklapaju takve ugovore.

Grad Đurđevac je izabrao opskrbljivača na rok od dvije godine kao najpovoljnijeg ponuđača od prijavljenih, a što istovremeno ne znači da navedeni opskrbljivač predstavlja najbolju opciju za građane, a naročito da bi postojala kakva obveza potpisivanja ugovora s navedenim opskrbljivačem.

Ova obavijest daje se zbog učestalih upita gradana u Gradsku upravu o postojanju obveze potpisivanja, te se savjetuju svi građani da dobro pročitaju uvjete prije nego potpišu ugovor.