Obavijest građanima: poziv na usklađenje evidencija naplate komunalne i vodne naknade, poreza na potrošnju i naknade za korištenje javnih površina


Četvrtak, 27. veljače 2020.

Još jednom obavještavamo građane s područja Grada Đurđevca da se sukladno Pravilniku o naplati o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda istekom godine provjeravaju i usklađuju obveze građana prema Gradu Đurđevcu.

Korisnici javnih površina, obveznici plaćanja poreza na potrošnju, obveznici plaćanja poreza na potrošnju te obveznici plaćanja za komunalnu i vodnu naknadu dobili su u prosincu poziv za podmirenje i usklađivanje obveza.

S uplatnicama za siječanj i veljaču svi obveznici dobili su izvod otvorenih stavki kako bi još jednom mogli provjeriti da li su sve njihove uplate evidentirane u zadnje 3 godine te da su ispravno zaduženi.

Građani savjesno izvršavaju svoje obveze prema gradu u velikoj većini, no ima manji dio onih koji u zadnje tri godine nisu izvršavali svoje obveze ili su ih izvršavali neredovito te će sukladno Pravilniku o naplati o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda biti pozvani da iste i plate. Ukoliko obveze ne izvrše u naznačenom roku ili ne sklope sporazum o obročnoj otplati, naplata će biti provedena prisilnim putem.

Ukupna nenaplaćena potraživanja prema Gradu iznose manje od 2%, ali se postupak prisilne naplate mora provesti zbog jednakosti s građanima koji uredno izvršavaju svoje obveze.

Obzirom da je Odlukom o komunalnoj naknadi predviđeno i oslobođenje za socijalno ugrožene građane, ovim mjerama se neće otežavati status osoba lošeg imovnog stanja koje pozivamo da svoje pravo za oslobođenje ostvare tako da podnesu Zahtjev za oslobođenje u Gradsku upravu.

Ukoliko Vaše dugovanje neće odgovarati iskazanom stanju ili Vašem obračunu molimo Vas da se javite u Gradsku upravu u sobu broj 35, kako bi se provjerilo i uskladilo stvarno stanje duga.

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti