Obavijest građanima: usklađenje evidencija i naplata komunalne naknade


Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Još jednom obavještavamo građane s područja Grada Đurđevca da se sukladno Pravilniku o naplati o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda provjeravaju i usklađuju obveze građana prema Gradu Đurđevcu.

Okolni gradovi i općine su zbog uvođenja novih obveza vezanih uz gospodarenje otpadom, značajno povećali cijenu za komunalnu naknadu i odvoz otpada. Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca donesena je odluka o komunalnoj naknadi kojom nisu povisivane naknade niti za građane niti za pravne osobe.

Ovo je posljedica iznimno dobre naplate komunalne naknade. Građani savjesno izvršavaju svoje obveze prema gradu u velikoj većini, no ima manji dio onih koji u zadnje tri godine nisu izvršavali svoje obveze ili su ih izvršavali neredovito te će sukladno Pravilniku o naplati o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda biti pozvani da iste i plate. Ukoliko obveze ne izvrše u naznačenom roku ili ne sklope sporazum o obročnoj otplati, naplata će biti provedena prisilnim putem.

Ukupna nenaplaćena potraživanja iznose manje od 2%, ali se postupak prisilne naplate mora provesti zbog jednakosti s građanima koji uredno izvršavaju svoje obveze.

Obzirom da je Odlukom o komunalnoj naknadi predviđeno i oslobođenje za socijalno ugrožene građane, ovim mjerama se neće otežavati status lošeg imovnog stanja.

Ukoliko Vaše dugovanje ne odgovara iskazanom dugovanju ili Vašem obračunu molimo Vas da se javite u Gradsku upravu u sobu broj 35, kako bi se provjerilo i uskladilo stvarno stanje duga.

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti