Obavijest građanima i pravnim osobama: usklađenje evidencija i podataka za obračun komunalne naknade


Petak, 27. rujna 2019.

Još jednom obavještavamo građane i pravne osobe s područja Grada Đurđevca da se sukladno Pravilniku o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda provjeravaju i usklađuju obveze građana prema Gradu Đurđevcu.

Svi obveznici obvezni su u roku od 15 dana od nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene vlasnika nekretnine, promjene površina objekata ili nekih drugih podataka bitnih za obračun komunalne naknade, prijaviti promjenu podataka u Grad Đurđevac.

Tokom godina nastale su brojne promjene podataka potrebnih za obračun komunalne naknade koje obveznci nisu prijavili, a nužne su za točan izračun. Također najviše promjena odnosi se na promijenu u površinama prijavljenih nekretnina.

Cilj je u ovoj  godini ažurirati cjelokupnu evidenciju podataka za obračun  komunalne naknade kako bismo imali točne podatke o obveznicima, površinama  i namjenama nekretnine te kako bismo uskladili stvarno stanje. Stoga će svi obveznici plaćanja komunalne naknade uz nove uplatnice dobiti i dopis kojim ih se poziva da se jave radi usklade podataka u Grad Đurđevac do 20. listopada 2019. godine.

U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća, sve informacije možete dobiti u Gradu Đurđevcu ili na broj telefona 048 / 811 – 052 (kućni 106).

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti