Obavijest građanima: zbog jakih padalina u tijeku sanacija i usporen promet na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima


Nedjelja, 7. srpnja 2019.

Obavještavamo građane da su uslijed jakih padalina tokom dana na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i vinogradarskih predjela nastale velike štete i oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama.

Zbog toga molimo da obratite pažnju i usporeno prometujete jer se na cestama koje se spajaju sa ne asfaltiranim nerazvrstanim cestama nalazi mnogo zemlje i ostalog materijala koji je nanijela voda sa vinogradarskih brjegova.

Građani u Grad prijavljuju nastala oštećenja koja će se prema redoslijedu sanirati, a komunalne službe su stalno na terenu i nastoje što prije riješiti i sanirati oštećenja koja su nastala. O nastalim problemima i potrebi sanacije hitno je obaviješten i ŽUC koji je nadležan za pojedina područja.

Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih.

Stoga Grad Đurđevac nastoji u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup stambenim objektima, vinogradima i poljima.

Molimo sve građane za strpljenje zbog radova na sanaciji puteva.