Obavijest građanima: zbog jakih padalina u tijeku sanacija na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima


Četvrtak, 30. svibnja 2019.

Obavještavamo građane da su uslijed jakih i učestalih padalina na području grada Đurđevca i prigradskih naselja nastale velike štete i oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama.

Građani u Grad prijavljuju nastala oštećenja koja će se prema redoslijedu sanirati, a komunalne službe su stalno na terenu i nastoje što prije riješiti i sanirati oštećenja koja su nastala.

Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih.

Stoga Grad Đurđevac nastoji u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup stambenim objektima, vinogradima i poljima.

Molimo sve građane za strpljenje zbog radova na sanaciji puteva.