Obavijest građanima: zbog jakih padalina u tijeku sanacija nastale štete i usporen promet na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima


Nedjelja, 28. srpnja 2019.

Obavještavamo građane da su uslijed jakih padalina tokom jučerašnjeg i dnašnjeg dana na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i vinogradarskih predjela nastale velike štete i oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama.

Zbog toga molimo da obratite pažnju i usporeno prometujete jer se na cestama koje se spajaju sa ne asfaltiranim nerazvrstanim cestama nalazi mnogo zemlje i ostalog materijala koji je nanijela voda sa vinogradarskih brjegova.

Građani u Grad prijavljuju nastala oštećenja koja će se prema redoslijedu sanirati, a komunalne službe su stalno na terenu i nastoje što prije riješiti i sanirati oštećenja koja su nastala. O nastalim problemima i potrebi sanacije hitno je obaviješten i ŽUC koji je nadležan za pojedina područja.

-Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih. Stoga nastojimo u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup stambenim objektima, vinogradima i poljima. Osim šteta na nerazvrstanim cestama zbog jakog vjetra na kolnicima po gradu i naseljima bilo je mnogo otpalih grana sa drveća koja se nalaze uz cestu. Naše dežurne službe su još tokom noći započele sa čišćenjem kolnika u prigradskim naseljima, u gradu i parku oko Crkve sv. Jurja- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Molimo sve građane za strpljenje zbog radova na sanaciji puteva i čišćenja prometnica.