OBAVIJEST – ISPLATA NAKNADA ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA – II. KRUG


Petak, 26. srpnja 2013.

Naknade za rad članovima biračkih odbora za II. krug Izbora, isplaćivati će se dana 31. srpnja 2013. godine i 1. kolovoza 2013. godine u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, soba broj 35 - I. kat.