Obavijest o promjeni broja žiro-računa Grada


Ponedjeljak, 4. siječnja 2016.

Obavještavaju se sve pravne i fizičke osobe da je Grada Đurđevac promijenio broj žiro-računa. Molimo da za sve uplate u Proračun GRADA ĐURĐEVCA koristite račun otvoren kod:

Erste&Steiermärkische Bank d.d             HR32 2402 006 18107 00004