Obavijest: odvoz reciklabilnog otpada za grad Đurđevac 13. siječnja


Subota, 4. siječnja 2020.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga da je u mjesecu siječnju odvoz reciklabilnog otpada za grad Đurđevac organiziran za 13. siječnja 2020. godine.

Mole se građani da pravovremeno iznesu svoje vreće sa sortiranim otpadom.