Obavijest u svezi sufinanciranja nabave knjiga


Četvrtak, 21. kolovoza 2014.

Obavještavaju se roditelji učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Đurđevca koji su u Gradsku upravu dostavili zamolbe za sufinanciranjem nabave knjiga, da će se sufinanciranje vršiti na sljedeći način:

- za učenike za koje su knjige naručene u prodavaonici „Narodne novine“ Poslovnica Đurđevac i K.Ž.M. Prom Đurđevac, sufinanciranje od 500,00 kuna po učeniku, bit će realizirano direktno sa prodavaonicama, kojima su dostavljeni popisi učenika za koje je odobreno sufinanciranje,

- za učenike za koje su knjige naručene putem interneta ili kod drugih dobavljača, sufinanciranje će se vršiti temeljem računa o plaćenim knjigama, koji je potrebno dostaviti u Gradsku upravu,

- za učenike smještene u udomiteljskim obiteljima, cjelokupni iznos nabave knjiga financirat će se preko Centra za socijalnu skrb Đurđevac,

- za učenike iz obitelji koje su korisnici pomoći za uzdržavanje, odnosno socijalne pomoći, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancirat će 50% cijene knjiga, a Grad Đurđevac će sufinancirati preostali iznos do maksimalno 500,00 kuna.