Obavijest vlasnicima klijeti za podnošenje zahtjeva za priključak HEP-u za predjele Borik i Boričec


Srijeda, 30. svibnja 2018.

U suradnji s HEP-om i vinogradarima, Grad Đurđevac je krenuo u provedbu projekta elektrifikacije vinograda te sufinancira izgradnju trafostanice u predjelu Borika i Boričeca u visini 50% cijene izgradnje tj. 200.000,00 kuna.

Grad je još prošlu godinu pokrenuo javi poziv na koji se javilo preko 30 zainteresiranih za priključak, a kako ti predjeli nisu mogli dobiti priključke bez trafostanice Grad je sklopio ugovor s HEP-om za sufinanciranje izgradnje potrebne trafostanice vrijedne 400.000,00 kuna.

U tijeku su završni radovi na izgradnji trafostanice, a svi vlasnici klijeti mogu od 4. lipnja podnijeti zahtjev za priključak u najbližu poslovnicu HEP-a.