Obavijest vlasnicima klijeti za podnošenje zahtjeva za priključak HEP-u


Srijeda, 9. studenoga 2016.

Mole se vlasnici vinograda na predjelu Borika i Boričeca da još ne podnose zahtjeve HEP-u za priključak jer još nisu potpisani ugovori i ne postoje uvjeti za izradu projektne dokumentacije.

Primarno zahtjeve za priključak mogu podnositi svi vlasnici klijeti na predjelu Plačibrega i Gradina u najbližu poslovnicu HEP-a, a potpisani su i ugovori za izradu projektne dokumentacije koja je trenutno u izradi. Izgradnja mreže i priključenje će biti moguće u proljeće 2017. godine.