Objavljene III. izmjene i dopune Prostornog plana


Utorak, 19. siječnja 2016.

Na 14. sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. Od II. izmjena i dopuna prikupljani su zahtjevi potencijalnih budućih investitora i građana vezano za izmjene plana, a većina zahtjeva obuhvaćena je ovim III. izmjenama i dopunama. Građevinsko područje je do sada obuhvaćalo 938,99 hektara, a novom promjenom ono bi obuhvatilo 979,26 hektara tj. površina građevinskog područja povećala se za 40,27 hektara. Pola povećanja površine odnosi na naselje Đurđevac, a preostali dio na okolna naselja.

U odnosu na građevinsko područje grada, promjena u centru odnosi na usklađenje projektne dokumentacije ŠRC-a s Prostornim planom i usklađenje s projektnom dokumentacijom revitalizacije utvrde Stari grad, koji do sada nije tretiran kao građevinsko područje. Centralne funkcije su prenamijenjene u mješovitu pretežito poslovnu zonu M2, zonu društvene namjene, park i pretežito stambenu zonu. Promjene se odnose i na šumu Borik gdje je planiran adrenalinski park. Dio pracela u vlasništvu Grada uz obilaznicu je prenamijenjen u gospodarsku namjenu, a promjena granica građevinskog područja i postojećih namjena izvršene su i u prigradskim naseljima.

Napravljena je korekcija i ucrtavanje javnih cesta, željezničkih pruga i nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u skladu s katastarskom podlogom. Od velikog broja pristiglih zahtjeva za izmjenama i očitovanja poslovnih subjekata, budućih investitora i građana, većina je prihvaćena. Prostorni plan obuhvaća mnogo ideja koje idu u smjeru Đurđevca kao turističke i sportsko-rekreacijske destinacije.

Prostorni plan objavljen je na službenim stranicama Grada, a možete ga naći u nastavku: https://djurdjevac.hr/prostorni-plan/