Objavljeno prvo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


Četvrtak, 26. studenoga 2015.

Grad je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća uveo Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe gradskih općih i drugih akata. Cilj Kodeksa je doprinijeti razvoju civilnog društva i jačanju demokracije u Gradu.

Objava poziva za savjetovanje o nacrtima i prijedlozima programa, općih i drugih akata treba sadržavati jasno naznačen rok za očitovanje zainteresirane javnosti, a sve kako bi zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog nacrta i oblikovanje svoga mišljenja.

Ovih dana na službenoj stranici Grada dodana je mogućnost Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te je već postavljen nacrti Odluke o pružanju ugostiteljske usluge na području Grada Đurđevca i prateći obrasci uz odluku za sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 30. studenog. Savjetovanju se može pristupiti  i putem linka u nastavku: