Obogaćivanje turističkog sadržaja u Park šumi: uskoro projekt uspostave poučne i trim staze u Boriku


Ponedjeljak, 10. veljače 2020.

Grad Đurđevac je nakon škole u prirodi i hostela prijavio još jedan projekt vezan uz Park šumu Borik kroz koji će se nastaviti raditi na promociji i dodavanju sportskih i turističkih sadržaja u Park šumu kako bi se očuvala borova šuma, a radi se o projektu Uspostave i uređenje poučne staze u park-šumi Borik i uređenje trim-staze.

Projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi za provedbu mjere vezane uz uređenje poučnih staza, vidikovaca i postave ostale manje infrastrukture, a ovaj je tjedan stigla i potvrda da je projekt uspješno prošao administrativnu kontrolu.

Projekt bi u cijelosti trebao biti financiran sredstvima iz programa ruralnog razvoja, a vrijednost projekta iznosi oko 744.000,00 kuna.

Njime će se uredit postojeće postaje trim staze, gdje će se obnoviti i zamijeniti stare i dotrajale sprave za vježbanje. Osim toga, duž trim staze uspostavit će se poučna staza koja će pratiti 20 postaja trim staze, a predviđeno je postavljanje 18 postaja poučne staze.

Kretanje kroz šumu i sam početak staze bit će pomaknut od sadašnjeg (pokraj salona namještaja) na način da se poveže sa drvenom šetnicom od Starog Grada, Hrvatskom Saharom, budućim Posjetiteljskim centrom Đurđevački pijesci i svim ostalim kulturnim i turističkim sadržajima koje grad nudi.

Edukativni sadržaji poučne staze tematski su povezani s bogatstvom flore i faune koja obitava u geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci, te s prošlošću smirivanja Krvavih pijesaka tj. sadnje borove šume kako bi se smirilo seljenje pijeska na okolnu plodnu zemlju.