Pridržavajte se uputa Stožera civilne zaštite i kod čišćenja snijega i leda ispred kuća, stanova i poslovnih objekata


Utorak, 24. ožujka 2020.

Pozivaju se građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava da su na temelju Odluke o komunalnom redu, u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata. Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.

Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama te se mole građani da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozljeđivanje građana jer odgovornost za nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.

Napominjemo da se i kod čišćenja snijega svi građani moraju pridržavati uputa i preporuka Stožera civilne zaštite RH vezano uz suzbijanje širenja koronavirusa.