Odgovori na upite vijećnika Gradskog vijeća


Petak, 23. studenoga 2012.

Prema potrebi i zanimljivosti tema objavljivati ćemo najzanimljivija pitanja i odgovore koji se postavljaju ili odgovaraju na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đurđevca.  Odgovor gradonačelnika na pitanje člana Gradskog vijeća Vlade Repa (ODGOVOR). | Odgovor direktora Komunalija-plina d.o.o. na pitanje člana vijeća (ODGOVOR). | Odgovor direktora Komunalija d.o.o. na pitanje člana vijeća (I DIO, II DIO).