Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca


Srijeda, 13. srpnja 2016.