Odluka o dodjeli javnih priznanja


Srijeda, 11. travnja 2007.

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/98., 2/02. i 1/03.), članka 8. i članka 15. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj  4/06. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj  5. travnja  2007. godine, donijelo je ODLUKU o dodjeli javnih priznanja  Grada Đurđevca.   Članak 1.      U povodu Dana Grada Đurđevca, 23. travnja 2007. godine, dodjeljuju se javna priznanja Grada Đurđevca.                                                 Članak 2. Javna priznanja dodjeljuju se na slijedeći način: 1. Javno priznanje Počasni građanin Grada Đurđevca dodjeljuje se: Gospodinu Krešimiru Dolenčiću iz Zagreba, istaknutom hrvatskom redatelju. Gospodin Krešimir Dolenčić rođen je u Zagrebu 1962. godine u obitelji poznatih zagrebačkih liječnika. Dio svog djetinjstva proveo je u Đurđevcu kod svog djeda Stjepana Dolenčića, poznatog đurđevačkog trgovca i iako se nakon njegove smrti nije češće vraćao u Đurđevac, svoju pripadnost Đurđevcu i Picokima uvijek je rado isticao. Nakon završene Klasične gimnazije i Srednje glazbene škole upisao je kazališnu režiju na Akademiji za kazalište , film i televiziju Sveučilišta u Zagrebu i već je tijekom studija osnovao kazališnu grupu za koju je pisao tekstove i režirao ih. Gospodin Krešimir Dolenčić svestran je i nadaren autor, jedan od najboljih kazališnih hrvatskih kadrova, a u svojoj više od dva desetljeća dugoj redateljskoj karijeri postavio je na pozornice diljem Hrvatske, Europe, Sjedinjenih američkih država i Kine, preko pedeset dramskih i opernih predstava. Za svoj rad primio je i brojne nagrade. Predavao je i glumu kao asistent i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Houstonu i Londonu, bio je ravnatelj Zagrebačkog dramskog kazališta "Gavela", a na međunarodnom festivalu u Šangaju režirao je 2000. godine Verdijevu "Aidu" - grandioznu opernu predstavu s 2300 sudionika. Režirao je i vojne parade, lutkarske priredbe, televizijske i glazbeno-scenske spektakle. Uz sve to, sretno djetinjstvo provedeno na livadama oko đurđevačkog Starog grada nikada nije zaboravio. Pored svih svojih  obaveze, gospodin Krešimir Dolenčić prihvatio je redateljski izazov i 2006. godine odlučio se za režiranje scenske vizije "Legende o Picokima". Učinio je to besplatno, kao svoj poklon gradu u kojem je proveo djetinjstvo, no istovremeno na scenskoj viziji angažirao je najpoznatija hrvatska kazališna imena, sa željom da "Legenda o Picokima" postane najpoznatiji podravski turistički brand. Njegovo povratak u Đurđevac i vezanje uz Turističku zajednicu Grada Đurđevca, kao da ga obvezuje da bude đurđevački predstavnik ne samo u Zagrebu, nego i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj. Za sav taj angažman  na promicanju đurđevačkog imena i ugleda diljem Hrvatske, Grad Đurđevac nagrađuje gospodina Krešimira Dolenčića javnim priznanjem Počasni građanin Grada Đurđevca. 2. Javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti Juraj" dodjeljuje se: - Trgovačkom društvu PEVEC d.o.o. Bjelovar, za izuzetno gospodarsko postignuće na području Grada Đurđevca.     Krajem 2005. godine, trgovačko društvo PEVEC d.o.o. Bjelovar, kupilo je đurđevački Hotel Picok koji se kroz više godina nalazio u izuzetno teškoj situaciji.     Po preuzimanju hotela, novi vlasnici krenuli  su u njegovu rekonstrukciju, a početkom 2006. godine započeli temeljito preuređenje hotela s kranjim ciljem da hotel dostigne kategoriju  od 4 zvijezdice. Tijekom 2006. godine u hotelu je u potpunosti uređena i otvorena nova pivnica "Đurđevečka iža", preuređen je i restoran sa 250 sjedećih mjesta, a otvoren je i moderni disco club "EXIT". U smještajnom dijelu hotela temeljito se obnavljaju sobe i apartmani,  izvršena je i temeljita rekonstrukcija kuhinje hotela, a ponuda hotela obogaćena je i otvaranjem novog wellness centra. Važna je i činjenica da je broj zaposlenih u Hotelu Picok sa 27 djelatnika porastao na 52 s tendencijom da se taj broj još poveća. Obnovom i dogradnjom hotelskih sadržaja Hotel Picok i sam Grad Đurđevac s obzirom na svoje kulturne, turističke i ostale potencijale bit će privlačno mjesto za dolazak turista, poslovnih ljudi i ljudi željnih odmora, opuštanja i dobre zabave, što je direktna korist za sam Grad i njegovu okolicu jer će se na hotelske kapacitete nadovezivati i drugi ugostiteljski, turistički, trgovački i ostali popratni sadržaji. Zbog sveg navedenog, trgovačkom društvu PEVEC d.o.o. Bjelovar, dodjeljuje se javno priznanje Zlatna plaketa  "Sveti Juraj". Trgovačkom društvu "SEGRAD" d.d. Đurđevac,  za   dugogodišnji kontinuitet i stabilnost poslovanja te uspješnu suradnju sa različitim subjektima društvenog, kulturnog i sportskog života đurđevačke Podravine. Trgovačko društvo "SEGRAD" d.d. Đurđevac kontinuirano je prisutno na području đurđevačke Podravine i u svom poslovanju pokazuje zavidan stupanj stabilnosti, uspješnosti i sposobnosti prilagodbe uvjetima tržišta. Trgovačko društvo "SEGRAD" d.d. Đurđevac privatizirano je već 1991. godine i bilo je jedno od 14 društava koja su u Hrvatskoj prva započela s tim procesom. Za razliku od mnogih, centralno mjesto u privatizaciji imali su zaposlenici, tako da otpuštanja radnika nije bilo. U šesnaest godina postojanja, "SEGRAD" je pozitivno poslovao i izrastao u respektabilnu tvrtku koja je sposobna preuzimati i velike građevinske poslove. Društvo je čvrsto uklopljeno u život i zbivanja u Gradu Đurđevcu i razvija uspješnu suradnju s brojnim subjektima društvenog, kulturnog i sportskog života đurđevačke Podravine. Kroz sponzorstva i putem donacija sudjeluje u svim značajnijim gradskim manifestacijama, a potpora je i većem broju sportskih društava i udruga. Redoviti je sudionik svih humanitarnih akcija. Zbog kontinuiteta i stabilnosti poslovanja, kao i činjenice da je "SEGRAD" postao jedan od prepoznatljivih simbola đurđevačke Podravine, trgovačkom društvu "SEGRAD" d.d. Đurđevac dodjeljuje se javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti Juraj".     3. Javno priznanje Nagrada za životno djelo dodjeljuje se gospodinu Slavku Čambi iz Đurđevca. Gospodin Slavko Čamba rođen je 31. kolovoza 1930. godine u Đurđevcu, gdje je završio tadašnju Građansku školu.     Radio je kao poljoprivrednik na vlastitom imanju do 1950. godine kada je kao vojnik na služenju vojnog roka u tadašnjoj JNA na vojnom sudu u Skopju osuđen zbog „neprijateljske propagande“ i zatvoren u Kazneno-popravni dom Idrizovo. Tri i pol godine proveo je na kaznenom radu u Bitoli i Ohridu. Nakon povratka u Đurđevac, šest je godina bio bez građanskih prava, uz neprestani nadzor tadašnje Udbe, ispitivanja, privođenja, pa i batinjanja.     Godine 1966. izbjegao je u Austriju, gdje mu se nakon dvije godine pridružuju supruga i troje djece. Kao emigrant živio je  u Beču i radio kao domar u staračkom domu, a do mirovine bio je pomoćni učitelj voćarstva u bečkoj državnoj poljoprivrednoj školi.   U 25 godina emigracije nikada nije došao u domovinu. U Hrvatsku se vratio 1991. godine u rodnu kuću u Đurđevcu, gdje i danas živi sa suprugom. Njegova dva sina i kćer završili su visoko obrazovanje i danas žive u Beču, a gospodin Čamba ima i sedmero unučadi.     Gospodin Slavko Čamba počeo je pisati u emigrantskim glasilima, a tekstove je objavljivao pod raznim pseudonimima, od kojih je najpoznatiji „Đurđevčan“. Objavio je nekoliko zbirki pjesama.     Svoju etnografsku zbirku, predstavio je javnosti 1999. godine, a zbirka ima osnove u obiteljskim tradicijskim predmetima koje je gospodin Čamba zatekao, uredio i sačuvao nakon dugogodišnjeg emigrantskog života. Njegova izrazita ljubav prema zavičaju najbolje se ocrtava u ovoj bogatoj zbirci koja broji gotovo tisuću predmeta, najviše iz đurđevačkog kraja, a stalno se nadopunjuje novim, vlastitim otkupom i darovnicama. Ova zbirka trajni je materijalni prikaz tradicijske baštine đurđevačkog kraja. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske utvrdilo je da zbirka ima svojstvo kulturnog dobra te je upisalo u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.    Etnografska zbirka gospodina Slavka Čambe ima nedvojbeni edukativni i turistički značaj, kako za Grad Đurđevac, tako i za županiju, čemu svjedoče mnogobrojni posjeti organiziranih grupa i pojedinaca iz cijele Hrvatske, ali i šire. Zbog činjenice da je dio svog života dao na najteži mogući način, robijajući za Hrvatsku, a nakon povratka u domovinu osnovao etnografsku zbirku izuzetne vrijednosti, gospodinu Slavku Čambi dodjeljuje se javno priznanje Nagrada za životno djelo.   4. Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se: - Gospođi Mirjani Lichtner Kristić iz Zagreba, za doprinos u razvitku kulturnog života u Gradu Đurđevcu.     Gospođa Mirjana Lichtner Kristić svojim djelovanjem i radom u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske doprinijela je da se za Đurđevac i đurđevačke ustanove s područja kulture zna  te da  im se pruži pomoć. Već desetak godina, gospođa Mirjana Lichtner Kristić stoji na raspolaganju Đurđevčanima i svojom stručnošću i znanjem radi za dobrobit Đurđevca i Podravine. Najzaslužnija je za to što je „Legenda o Picokima“ stavljena pod preventivnu zaštitu kao nematerijalno kulturno dobro Repšublike Hrvatske.  Kao uzorni djelatnik i stručnjak te čestiti i vrijedan čovjek, gospođa Mirjana Lichtner Kristić dala je trajni doprinos u razvitku kulturnog života u Đurđevcu, a svojim djelovanjem izvan Đurđevca doprinosi stvaranju pozitivne slike o našem gradu kao gradu kulturne baštine.   Pčelarskoj udruzi "Bagrem" Đurđevac, za dugogodišnji predani rad u razvoju pčelarstva u Đurđevcu. Pčelarska udruga "Bagrem" Đurđevac osnovana je  1931. godine u prostorijama Građanske škole Đurđevac pod nazivom: Pčelarsko društvo Đurđevac. Od osnutka pa  do danas,  Pčelarsko društvo bilježi kontinuirani rad, osim u razdoblju  II. svjetskog rata.Društvo je imalo značajnu ulogu u razvoju pčelarstva đurđevačke Podravine pridonoseći na taj način većim prinosima u poljoprivredi – voćarstvu i vinogradarstvu, jer se 80% korisnosti od pčela odnosi  na oprašivanje poljoprivrednih kultura, a tek 20% na pčelinje proizvode. U današnje vrijeme, zbog nametnika i bolesti, pčele ne bi mogle opstati bez pčelara te je postojanje pčelarskih udruga tim važnije. Među brojnim aktivnosti Pčelarske udruge naročito se ističu: edukacija pčelara na poznavanju i unapređivanju pčelarstva, zajedničke aktivnosti na sprečavanju bolesti pčela, prezentiranje proizvoda za zdravlje ljudi, organiziranje prigodnih izložbi za populariziranje bavljenja pčelarstvom, međusobno pomaganje i edukacija mladih pčelara, organizacija manifestacije "Đurđevački medveni den" s prezentacijom pčelinjeg pribora, pčelinjih proizvoda te ocjenjivanjem kvalitete meda đurđevačke Podravine, podizanje oglednog pčelinjaka u Boriku za edukaciju pčelara, a naročito pčelara početnika.  Za dugogodišnji predani rad u razvoju pčelarstva, Pčelarskoj udruzi "Bagrem" Đurđevac, dodjeljuje se javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.   Gospodinu Ivanu Pajtaku iz Svete Ane, za poboljšanje kvalitete življenja u prigradskom naselju Sveta Ana. Gospodin Ivan Pajtak dugogodišnji je društveni radnik, aktivan u nekadašnjoj Mjesnoj zajednici, a danas predsjednik Mjesnog odbora Sveta Ana. Svojim aktivnostima zalaže se za unapređenje kvalitetnijeg življenja na selu i ostanak mladih. Jedan je od inicijatora i osnivača Društva športske rekreacije "Sveta Ana" koje je osnovano 2006. godine. Ostvario je punu suradnju sa Turističkom zajednicom Grada Đurđevca i Zajednicom športskih udruga Grada Đurđevca s kojima je pokrenuo obnovu vodenice i izgradnju skijališta, kako bi naselje Sveta Ana postalo izletničko i turističko naselje Grada Đurđevca. Pored navedenog, gospodin Ivan Pajtak istaknuo se i kao humanitarni radnik pružajući pomoć starijim osobama u sređivanju socijalnog statusa. Gospodin Ivan Pajtak, svojim radom i rezultatima poboljšao je kvalitetu življenja stanovnika u Svetoj Ani te mu se stoga dodjeljuje javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.     Članak 3.   Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici, povodom Dana Grada Đurđevca. Članak 4.   Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Grada Đurđevca".