Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi


Utorak, 24. ožujka 2015.

Članovi Gradskog vijeća prihvatili su prijedlog gradonačelnika i donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

Sukladno članku 11. točke 4. Odluke o komunalnoj naknadi, obračun komunalne naknade za obrte i male tvrtke do deset zaposlenih, primjenjuje se koeficijent poslovne namjene tri (3).

Sukladno članku 10. Odluke o komunalnoj naknadi, smanjeni su svi koeficijenti namjene za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti.

U članku 16. dodaju se stavci koji glase:

„Srednje i velike pravne osobe mogu tražiti oslobođenje obveze plaćanja dijela komunalne naknade koji prelazi 1% ukupnog godišnjeg prihoda te pravne osobe iz prethodne godine, ukoliko imaju negativno iskazan podatak zarade prije amortizacije, kamata i poreza na dobit (EBITDA).“

„Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu koji dostavlja prijedlog Gradskom vijeću Grada Đurđevca radi donošenja odluke o olakšici i obavezno sadrži pregled primitaka, podatak o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih s područja Grada, potvrdu o visini plaćenog poreza na dobit i poreza na dohodak u korist Grada Đurđevca, sve za prethodno trogodišnje razdoblje.“

„Za hotele visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima koji se nalaze na području Grada.“