Odluka o odobrenju financijskih sredstava


Petak, 20. travnja 2007.

Odluka o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za ostvarivanje programa / projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2007. godini. Financijska sredstva iz Proračuna Grada Đurđevca za ostvarivanje programa / projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2007. godini rasporedit će se na sljedeći način:   Lovačkoj udruzi "Jelen" Đurđevac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Natjecanje lovaca u gađanju na glinene golubove. Udruzi Matice umirovljenika UP-a Koprivnica – Podružnica Đurđevac iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje programa: Sportska takmičenja. Udruzi "Rukotvorine" Čepelovac iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje programa: Očuvanje i promocija tradicije i običaja. Kinološkom društvu Đurđevac iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje programa: Održavanje priredbi prema programu rada za 2007. godinu. Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata – HVIDR-a iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Sportska edukacija HRVI i osoba s invaliditetom. Kulturnom umjetničkom društvu "Petar Preradović" iznos od 50.000,00 kuna za sufinanciranje programa: a) Njegovanje glazbene baštine đurđevačke Podravine, b) Doprinos manifestaciji "Legenda o Picokima", c) "Podravski svati" isplata duge rate za postavljanje koreografije, d) Koncerti i putovanja, e) Seminari i naknade voditeljima u organizaciji Hrvatske Matice iseljenika Zagreb i Hrvatskog Sabora kulture, f) Njegovanje folklorne baštine đurđevačke Podravine, g) "Đurđevčice" snimanje CD-a.   Kriegskindernothilfe-u e.V. predstavništvo u Republici Hrvatskoj iznos od 20.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Kinderarche Đurđevac. Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac iznos od 10.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Izložba vina "Đurđevo 2007". Udruzi Hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Unaprjeđenje kvalitete života učesnika Domovinskog rata. Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac iznos od 3.550,00 kuna za sufinanciranje programa: Večer pučke poezije pjesmom protiv ovisnosti. Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Klub „Mali princ“. Društvu za uljepšanje grada i čuvanje ljudske okoline RODA iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Uređenje radnog prostora - akcije. Dječjim glazbenim igrama "Kukurijek" Đurđevac iznos od 30.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Dječji glazbeni festival "Kukuriček". Udruzi Matice umirovljenika grada Đurđevac iznos od 7.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Poboljšanje kvalitete života. Forumu žena Đurđevac iznos od 8.000,00 kuna za sufinanciranje programa: "Očuvanje tradicijskog načina tkanja". Udruzi žena Suha Katalena iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Humanitarni, ekološki, zdravstveni i zabavni rad. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije iznos od 4.000,00 kuna za sufinanciranje programa: a) Odlazak na obljetnicu "Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.", b) Odlazak na obljetnicu u Pakrac "Dan branitelja Pakraca i Lipika 19. 8. 2007.", c) Sportski susreti braniteljskih udruga "Đurđevac 2007.".   Udruzi žena Budrovac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Izradu suvenira, sudjelovanje na manifestacijama i održavanje društvenog doma. Gradskom društvu invalida Đurđevac iznos od 30.000,00 kuna za sufinanciranje programa: a) Spontano druženje za mentalno zdravlje osoba s invaliditetom, b) Zapošljavanje, profesionalno usmjeravanje i naobrazba za neovisan život u zajednici, c) Stop nasilju nad osobama s invaliditetom i d) Konvencija UN-a o pravima osobama s invaliditetom – naš put u Europu i svijet.   Savezu antifašističkih boraca – podružnica Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Obilježavanje povijesnih dana udruge. Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije iznos od 4.400,00 kuna za sufinanciranje programa: a) Sekcija žena 2007., b) Aktivnosti djece i mladeži, c) Sekcija za sport, d) Obilazak terena slijepih osoba i e) Društveno – kulturni rad.   Udruzi žena "Peski" iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Pomaganje drugima i sudjelovanje na svim manifestacijama. Pčelarskoj udruzi "Bagrem" Đurđevac iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Đurđevečki medveni den (okupljanje pčelara). Odred izvođača "Picoki" Đurđevac iznos od 6.000,00 kuna za sufinanciranje programa: "Med Picokima" izviđačko orijentacijsko natjecanje. KLASA: 007-01/07-01/3 URBROJ: 2137/3-07-2 Đurđevac, 22. ožujka 2007. GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ĐURĐEVCA     Predsjednik     Gradskog poglavarstva     Mladen Roštan, dipl. ing.