Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca i kupnji nekretnina na području grada (Fischerovo)


Utorak, 24. ožujka 2015.

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog gradonačelnika i donijeli Odluku o odobrenju zaključenja Ugovora o prodaji nekretnina - stanova u vlasništvu Grada Đurđevca, kojom su prihvaćene ponude za kupnju stanova. Predmetne nekretnine su - stan u zgradi u Đurđevcu, na adresi Tina Ujevića 23/I,  jednosobni stan, površine 38,38 m2, te stan u zgradi u Đurđevcu, na adresi ul. Ljudevita Gaja 1, dvosobni stan površine 69,68 m2.

Budući da su stanovi bili u izvanknjižnom vlasništvu Grada Đurđevca, s ponuditeljima do sada nisu zaključeni ugovori o kupoprodaji.

Ujedno su članovi Gradskog vijeća podržali prijedlog gradonačelnika i donijeli Odluku o kupnji nekretnina na području Grada Đurđevca. Predmetne nekretnine nalaze se na lokaciji ul. Stjepana Radića kbr. 10 i ul. Stjepana Radića kbr. 12.

Predmetne nekretnine kupuju se u svrhu uređenja gradskog trga, uz prijedlog da se uz zamišljenu zelenu površinu prostor namijeni i za osmišljavanje dodatnih sadržaja, a sukladno danom mišljenju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća.

Cijena nekretnine iz ove Odluke utvrđena je temeljem procjene tima ovlaštenih sudskih vještaka, čime je sveukupna vrijednost nekretnina procijenjena na iznos od 1.599.581,97 kuna

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za zaključenje Ugovora o kupoprodaji navedenih nekretnina pod uvjetima određenim Odlukama.