Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu u 2015. godini


Petak, 17. srpnja 2015.

Grad Đurđevac u 50%-tnom iznosu u 2015. godini sufinancira označavanje pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu.

Za označavanje pasa mikročipom odobrava se 46,11 kuna po psu, dok se za sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25 kuna po psu.

Ukupna sredstva predviđena su u iznosu 30.380,20 kuna, a odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu

Odluku možete pogledati u privitku