Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2007. godini


Petak, 22. prosinca 2006.

Na svojoj 41. sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca donijelo je Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Grada Đurđevca u 2007. godini. Temeljem navedene Odluke, Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2007. godini poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca u iznosu od 180,00 odnosno 200,00 kuna po govedu.