Održan sastanak s vinogradarima: uskoro kreće asfaltiranje odvojaka uz dionicu Mičetinac- Čepelovac


Utorak, 21. kolovoza 2018.

Jučer je održan prvi u nizu organiziranih sastanaka s vinogradarima s područja vinogorja između Mičetinca i Čepelovca, a radilo se o asfaltiranju Lončarovog klanca.

Budući da su započeli radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta između Mičetinca i Čepelovca održan je sastanak na temu suradnje grada i vinogradara u asfaltiranju odvojaka i spojnih dijelova do naselja.

Kao i do sada predviđa se odlična suradnja i očekuje se solidarnost vinogradara po ovom pitanju. Odvojci i spojevi asfaltirati će se po principu da pripremu terena financira grad, a asfaltiranje zajednički grad i vinogradari. Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je također prisustvovao sastanku.

Na sastanku su se svi vlasnici klijeti pozitivno očitovali i moguće je u kratkom roku očekivati dogovor i početak izvođenja radova. Ovo je dokaz da za asfaltiranje goričkih puteva na području grada i dalje vlada veliki interes, a do sada je u suradnji s vinogradarima i poljoprivrednicima asfaltirano i povezano oko 13 kilometara vinogradrski cesta. Svi se oni slažu da asfaltirani putevi olakšavaju dolazak gostiju i organiziranih tura do njihovih vinarija, ali je povećana i sama vrijednost nekretnina uz cestu. Pa su tako mnogi od njih proširili svoju ponudu, a rade i na uređenju smještaja u svojim klijetima u prirodi što u zadnje vrijeme privlači sve veći broj gostiju.

Ovim putem pozivaju se i ostali vinogradari i vlasnici oranica s područja između Mičetinca i Čepelovca da se međusobno povežu i organiziraju kako bi u suradnji s Gradom trajno riješili pitanje održavanje nerazvrstanih cesta po odvojcima na tom području.

Podaci o vlasnicima koji su zainteresirani za suradnju prikupljaju se na broj telefona 048/811-052 ili e-mail: katarina.bartolic.globan@djurdjevac.hr.