Održavanje: uređene šljunčane staze u parku kod Osnovne škole Đurđevac


Petak, 17. siječnja 2020.

S obzirom da ovaj tjedan nije bilo padalina krenuli su radovi na održavanju i uređenju javnih površina na području grada.

Tako su u parku pored Osnovne škole Đurđevac u okviru redovnog održavanja uređene i šljunčane staze. Postojeće šljunčane staze bile su uništene, a za vrijeme kišnih dana učenici su ih zaobilazili i nisu se njima mogli koristiti zbog nakupljanja vode i blata.

Grad Đurđevac nabavio je potreban šljunak i ostali materijal, a radove su obavile Komunalne uslugu te radnici na radu za opće dobro koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.