Održive misli: provedba programa izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarnju otpadom


Utorak, 4. veljače 2020.

Grad Đurđevac i 7 općina – Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Molve, Virje, Kalinovac i Ferdinandovac osigurali su projektom „Održive misli“, svojim mještanima, upoznavanje sa njihovom ulogom u sustavu gospodarenja otpadom, izgradnju svijesti stanovnika sa navedenog područja o važnosti odgovornog postupanja s otpadom s posebnim naglaskom na sprečavanju nastanka otpada.

Grad Đurđevac uspješno je aplicirao projekt na poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

Projekt se provodi u razdoblju od 17. travnja 2018. do 17. travnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 492.494,32 kn od čega bespovratna sredstva iznose 418.620,16 kn.

Projektom je planirana edukacija o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvu, načinu kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. Raspisan je postupak javne nabave gdje je odabran obrt APEA obrt za edukaciju, promidžbu i proizvodnju kao izvršitelj projektnih aktivnosti.

Projekt je omogućio da do ciljne skupine stignemo na brojne načine te probudimo njihovu svijest o gospodarenju otpadom putem:

  • Letaka – kojima se informiralo građane o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom ponašanju s otpadom, odvojenom sakupljanju, ponovnoj upotrebi predmeta te kompostiranju. Letci su tiskani na recikliranom papiru te su rađeni i u .pdf formatu kako bi bili pogodni za objavu na internetu. Podijeljeno 32.220 komada.

  • Reklama - radijske reklame na temu održivog gospodarenju otpadom. Napravljeno je 8 različitih reklama koje su se emitirale ukupno 620 puta (svaki dan minimalno 1 reklama tokom 17 mjeseci).

  • Vodiča (brošura) – tiskani su vodiči za građane koji su jednostavni za čitanje i razumijevanje te prilagođeni osobama s intelektualnim poteškoćama. Tiskani su na recikliranom papiru te dostupni u .pdf formatu na internetskim stranicama Grada i općina. Sadržaj vodiča obuhvatio je 4 teme o gospodarenju otpadom: pervencija stvaranja otpada, ponovna upotreba otpada, odvajanje i recikliranje, kompostiranje te je podijeljeno 32.220 komada.

  • Plakata – postavljeni su plakati na temu sprečavanja nastanka otpada, odgovornog ponašanje s otpadom, odvojenog sakupljanja otpada, ponovna upotreba predmeta te kompostiranja na području korisnika projekta i suradnika. Plakati su tiskani na recikliranom papiru te objavljeni u .pdf formatu kako bi bili pogodni za objavu na internetskim stranicama. Propisan je broj ukupno postavljenih 240 plakata.

  • Specijaliziranih radijskih emisija na temu gospodarenja otpadom. Za potrebe snimanja emisije angažiran je voditelj s adekvatnim znanjem i stručnim sugovornikom koji razumije tematiku gospodarenja otpadom. Sonja Hlebar predstavila je problematiku otpada, štetnost legalnih i ilegalnih odlagališta, problem sa nekontroliranom fermentacijom otpada, prijenos raznih bolesti putem životinja, putem zraka ili vode, i to putem prezentacija i razgovora. Navela je i pojasnila teme koje se obrađuju kroz projekt te pojasnila važnost svake od njih te njihovu međusobnu povezanost kroz cirkularni pristup gospodarenja resursima - sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje, kućno kompostiranje, ponovna uporaba.

Snimljene i emitirane su ukupno 2 emisije na temu gospodarenja otpadom.

  • Javnih i edukacijskih tribina na temu gospodarenja otpadom koje su uključivale prezentacije, materijale i stručna osoba za savjetovanje na području gospodarenja otpadom održane su ukupno 4 tribine u trajanju 90 minuta svaka. Obrt APEA pripremio je i razradio teme za javne tribine održanu u prostorijama Gimnazije i Strukovne škole u Đurđevcu, pripremio materijale i prezentacije, angažirao dodatnih dvoje stručnjaka ( Sonja Hlebar – voditeljica ekoloških projekata, Matija Hlebar - sudionik na raznim nacionalnim događanjima u sklopu održivog razvoja)za javnu tribinu. Također tribina je provedena u prostorijama osnovne škole u Virju te u prostorijama Osnovne škole “Ivan Lacković Croata Kalinovac” pod nazivom „Održivo gospodarenje prostorijama“ i „Održivo gospodarenje otpadom, gospodarenje otpadom i kakve to veze ima s nama“ .

  • Predstava – Obrt APEA pripremio je 4 različita scenarija prilagođenih djeci predškolskog uzrasta na području obuhvata projekta te je održana kostimirana predstava na temu održivog gospodarenja otpadom. Izvedene su 24 predstave u vrtićima prilagođene djeci uzrasta od 3-7 godina čime je obuhvaćeno 430 djece.

Obrt APEA organizirala je u 6 vrtića ( DV Košutica, DV Bubamara, DV Maslačak, DV Zrno, DV Pčelica, DV Bregunica )predstave u trajanju od 30 minuta. Tema predstava je bila kako stvarati manje otpada, kako koristiti platnene vrećice, staklenu ambalažu i da se baš sve stvari ne trebaju kupovati jer su nam u suštini nepotrebne pod nazivom predstave „Snjeguljičin rođendan“. Tema druge predstave bila je „Put oko svijeta“ te je koncipirana prikladno za djecu vrtićke dobi . Zatim tema „U šumici malenoj“. Tema ovog ciklusa predstava je bila pravilno odvajanje otpada i recikliranje kroz zabavan i avanturistički scenarij u kojem životinjski svijet želi potaknuti svoje okruženje na pravilno odvajanje i recikliranje otpada te smanjenje količina otpada na odlagalištu.

  • Edukativnih bojanki i slikovnica prilagođenih djeci na temu održivog gospodarenja otpadom. Podijeljeno je 1000 bojanki i slikovnica. Bojanke i slikovnice tiskane su na recikliranom papiru te rađene u pdf formatu da budu pogodne za objavu na web stranicama. APEA obrt organizirao je grafičku pripremu i izradu bojanki koje su prilagođene za djecu vrićke dobi od 6 godina, 500 komada. Zatim pripremu i izradu bojanki ciklus 2 koje su prilagođene za djecu vrićke dobi od 6 godina ( Zelenko , Eko ekipa ) 500 komada, izrađeni na recikliranom papiru i prilagođene za objavu na internet stranicama

  • Natjecanja u osnovnim i srednjim školama na području obuhvata projekta kroz kreativne radionice sa prikupljenim otpadom kojeg će ponovno upotrijebiti.

Obrt APEA je organizirao natjecanja u osnovnim i srednjim školama te je pobjednik na razini škole dobio nagradu (tablet). U svakom od razreda birali su se po dva najbolja uratka koja su se natjecala na razini škole. Natjecanje su organizirana kao kreativna radionica na temu izrade nakita koji se izradio od prikupljenog otpada. U natjecanju su sudjelovali svi učenici osnovnih i srednjih škola, sveukupno 8 škola.

  • Edukacija – Održane su radionice sa ravnateljima, nastavnicima, profesorima u školama i odgajateljima u vrtićima kako bi ih se educiralo i informiralo o sadržajnoj i metodološkoj pripremi radionica koje će se održati u školama te aktivnostima vezanima uz vrtić. Upoznati su sa osnovnim informacijama vezano uz projekt, područje provedbe projekta, sudjelovanjem te aktivnostima koje se provode u projektu. Sadržaj predavanja bio je prilagođen interesima i navikama posebno školske i srednjoškolske djece. Izvršene su ukupno 2 edukacije u trajanju 90 minuta.

Projektom je obuhvaćeno 24.539 stanovnika sa područja obuhvata projekta tj. 98% stanovništva.

Poseban naglasak je stavljen na djecu i mlade jer se smatra da se usvajanje navika uči od najranije dobi te djeca često svoje navike prenose na roditelje te pozitivno utječu na druge članove obitelji.

Ovim projektom podrazumijeva se ravnoteža između uporabe, štednje i obnavljanja svih naših resursa te razumijevanja da će i generacije koje dolaze uvelike ovisiti o našem današnjem djelovanju. Sam pojam održivosti nije nov javlja se kao preduvjet i kao krajnji cilj učinkovite organizacije brojnih ljudskih aktivnosti na zemlji. Da bi razvoj bio održiv jedinice lokalne samouprave moraju generirati skrb o okolišu odnosno o održivom gospodarenju otpadom za dobrobit ne samo postojećih generacija već i onih koji dolaze.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220

Bojanke:

bojanka_ciklus_1

bojanka_ciklus_2

Brošure:

Brošura vodič - ciklus 1

Brošura vodič - ciklus 2

Brošura vodič - ciklus 3

Brošura vodič - ciklus 4

Letci:

Letak - ciklus 1

Letak - ciklus 2

Letak - ciklus 3

Letak - ciklus 4

Plakat - ciklus 1

Plakat - ciklus 2

Plakat - ciklus 3

Plakat - ciklus 4

Snimke radijskih emisija:

Održive misli 25.08.19.mp3

Održive misli 24.03.19.mp3

Radijske reklame: