Održive misli: potpisan ugovor za zajednički projekt Grada Đurđevca i 7 općina o važnosti održivog gospodarenja otpadom


Utorak, 15. svibnja 2018.

Danas je u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu potpisan ugovor o provedbi projekta Održive misli koji obuhvaća izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ugovor je u ime Grada Đurđevca kao nositelja projekta i ostalih općina potpisao načelnik Općine Kalinovac Danijel Zvonar, a ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Dubravko Ponoš i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Grad Đurđevac je u suradnji sa sedam susjednih općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Virje, Molve, Kalinovac i Ferdinandovac, prijavio projekt Održive misli na raspisani javni poziv ministarstva kako bi se svim stanovnicima Đurđevca i susjednih općina pojasnila važnost razdvajanja otpada i njihova uloga u istome.

Vrijednost projekta je oko 492.000,00 kuna, od čega Ministarstvo sufinancira projekt s 85% troškova odnosno s 418.000,00 kuna dok je preostali dio osiguran u proračunu Grada i općina.

Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti, poput podjele letaka i brošura, isticanje plakata, javne i edukacijske tribine, radijske emisije i reklame, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt će se provoditi u školama, vrtićima, te promotivnim aktivnostima upućenima svim kućanstvima, a prve aktivnosti kreću već početkom lipnja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220