Olakšice za investitore


Petak, 18. rujna 2015.

Grad je u cilju stvaranja poduzetničke klime nove investitore, Mesnu industriju Natura Đurđevac i Nova Naturu, oslobodio od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 1,5 milijun kuna. Za komunalni doprinos investitor je oslobođen plaćanja 777.000 kuna od ukupno 900.000 kuna, a za komunalnu naknadu za novoizgrađene prostore Grad se odrekao 723.000 kuna. Oslobođenje za novoizgrađne prostore za prve tri godine iznosi 100 posto, za naredne dvije godine 50 posto, a za sljedećih pet godina prema stupnju izgrađenosti prostora. Na ovaj način aktualna gradska vlast pokazala je osjetljivost prema gospodarstvenicima te vjeruje da će ovaj potez pozitivno djelovati na buduće potencijalne ulagače.

Mesna industrija Natura planira rekonstrukciju i nadogradnju pogona za preradu mesa s pratećim sadržajima s ciljem postizanja većih proizvodnih kapaciteta, a objekt će se protezati na više od 4 000 četvornih metara. Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 67,5 milijuna kuna. Planirani prostor će biti jedan od najmodernijih i tehnološki najopremljenijih mesnih pogona u regiji. Nakon završetka objekta investitor planira zaposliti oko 150 novih djelatnika.

Također se planira i rekonstrukcija i izgradnja farme za uzgoj i tov svinja koja bi na godišnjoj razini proizvodila 13.000 tovljenika. U planu je i izgradnja objekta za proizvodnju prasadi koja bi se proizvodila na godišnjoj razini 19.000 tovljenika. U trećoj fazi planira se i izgradnja bioplinskog postrojenja. S tim zahvatom investitor bi uložio preko 45 milijuna kuna i time bi osigurao minimalno 20 novih radnih mjesta.

Nova Natura planira ulaganje u podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada i rekonstrukciju pogona za preradu i dugotrajno skladištenje voća i povrća. Voćnjak jabuka će biti proširen za dodatnih 90 hektara, a investicija predviđa ulaganje u sustave za navodnjavanje, zaštitu nasada od padalina te sustav za prihranu. Plan obuhvaća i izgradnju akumulacije za prikupljanje oborinskih voda. Povećat će se skladišni kapaciteti na 9.000 tona s dosadašnjih 3.100 tona. Rekonstrukcija hladnjače će obuhvatiti i izgradnju pogona za proizvodnju soka. Kroz ova ulaganja u naredne dvije godine otvoriti će se novih 90 radnih mjesta za stalno zaposlene i 80 mjesta za sezonske radnike.