Opasnost od širenja požara zbog visokih temperatura: upozoravaju se građani na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada


Ponedjeljak, 26. srpnja 2021.

S obzirom na povoljne vremenske prilike započeli su ljetni radovi na poljoprivrednim površinama, okućnicama i vinogradima uz koje je vezano i spaljivanje korova i biljnog otpada.

Kako ne bi došlo do požara sa štetnim posljedicama prilikom spaljivanja korova i biljnog otpada te proširenja vatre na susjedne parcele ili šumske površine, iz Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac upozoravaju poljoprivrednike i građane da je nakon čišćenja potrebno prikupljeni biljni materijal zbrinuti na siguran način, jer je zbog visokih temperatura povećana mogućnost nastanka i širenja nekontroliranog plamena.

Loženje vatre na otvorenom bez nadzora i loženje vatre u šumama i u blizini šuma vrlo je opasno zbog mogućnosti širenja vatre na druge površine. Najčešći uzroci su upravo nekontrolirana spaljivanja biljnih ostataka.

Apeliramo na građane da biljne i šumske ostatke zbrinu na sljedeće načine: kompostiranjem, zaoravanjem, odvozom na deponij smeća, a tek ako to nije moguće spaljivanjem na siguran način i uz stalan nadzor za vrijeme i poslije spaljivanja kako se vatra ne bi nekontrolirano proširila.

Na otvorenome prostoru unutar trgovačkih društava i naseljima, kao i na udaljenosti manjoj od 200 metara od naselja, građevina, strnih i drugih žitarica te šuma, loženje otvorene vatre u većem obimu nije dozvoljeno. Loženje otvorene vatre u svrhu spaljivanja može obavljati samo punoljetna osoba u vrijeme kada nema vjetra i kada su poduzete sve mjere sprječavanja širenja požara na okolinu.

Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice. Za nepridržavanje gore navedenih mjera propisane su visoke novčane kazne.

Ako ste neposredni svjedoci nastanka požara ili nekontroliranog spaljivanja bez nadzora koji bi se mogao proširiti, dužni ste javiti događaj na telefonski broj 193 i po mogućnosti pristupiti gašenju.

Prema Odluci o komunalnom redu na području Grada Đurđevca zabranjeno je spaljivanje komunalnog otpada, a prikupljeni komunalni otpad potrebno je zbrinuti odvozom na odlagalište otpada.