Održive misli: uskoro kreću aktivnosti usmjerene na edukaciju i podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja otpadom


Četvrtak, 19. travnja 2018.

Grad Đurđevac je u suradnji s općinama Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Virje i Molve u veljači prijavio projekt Održive misli na javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod nazivom Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Danas je stigla obavijest Ministarstva o financiranju projekta u iznosu od 419 tisuća kuna od ukupno 493 tisuće kuna, a preostali dio je osiguran u proračunu Grada i općina. Uskoro se očekuje i potpis ugovora nakon čega kreće provedba aktivnosti.

Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti, poput podjele letaka i brošura, isticanje plakata, javne i edukacijske tribine, radijske emisije i reklame, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je Izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220