Osigurano dodatno sufinanciranje projekta Održive misli: krenule edukativne i promotivne aktivnosti


Petak, 19. listopada 2018.

Nakon što je u Grad Đurđevac uspješno osigurao sufinanciranje vlastitog udjela u projektu prezentacije Đurđevačkih pijesaka, škole u prirodi i izgradnje hostela, Grad je osigurao i dodatna sredstva za sufinanciranje projekta Održive misli koji se odnosi na izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta koji je već u provedbi iznosi 492.000,00 kuna, od čega Ministarstvo zaštite okoliša sufinancira iznosom od 418.000,00 kuna, a dodatnom prijavom na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU osigurano je dodatno sufinanciranje u iznosu do 70% vlastitog udjela, što znači da će Gradu Đurđevcu od ukupnog iznosa projekta za vlastito financiranje preostati iznos od 22.000,00 kuna koji će financirati zajedno s općinama Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Virje.

Kroz projekt Održive misli planirane su brojne aktivnosti, poput podjele letaka i brošura, isticanje plakata, javne i edukacijske tribine, radijske emisije, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Prošli tjedan je održano i snimanje prvog radio spota koji će se emitirati na radiju od početka idućeg tjedna, a svi građani će u svoje poštanske sandučiće dobiti i edukativan letak na temu sprečavanja stvaranja otpada sa sloganom Čista budućnost počinje s tvojom kantom.

Na raspisani dječji natječaj za odabir maskote u Grad je pristiglo mnogo kreativnih i maštovitih uradaka te je između njih bilo teško izabrati jedan koji će se koristiti u informativnim aktivnostima kroz čitav projekt. Lik koji je odabran kao najpogodniji za pružanje informacija o otpadu i koji se koristiti kao maskota u projektu je list Zelenko, a prvo predstavljanje Zelenka će biti upravo na letku.

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220